Galeria - Zakończenie, laureaci

VII Ogólnopolskiego  Przeglądu  Chórów  Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej – ŻORY 2012’

24 marca 2012 r.