ORGANIZATOR ( gospodarz) MEKMPiP W ŻORACH:

- Parafia św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach

- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach

- Ewa Adamczyk-Ścibik dyr.org. MEKMPiP w Żorach. – (pomysłodawca koncertu)

- Urząd Miasta Żory- współorganizator

 

CEL KONCERTU:

 

- pielęgnowanie muzyki religijnej w formie ekumenicznej ( szczególnie liturgicznej) - promocja miasta Żory w kraju i poza granicami

- dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów między zespołami chóralnymi

- promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu sakralnym

- umiejętność rozróżniania teologicznego przesłania treści pieśni pokutnych i pasyjnych

 

WARUNK KONCERTU:

 

1. Uczestnicy MEKMPiP wykonują pieśni pokutne i pasyjne -( temat Wielkopostny).

2. Organizator ustala warunki umów z chórami dot. występu indywidualnie- (w zależności od zespołu).

3. Uczestnik MEKMPiP wyraża zgodę na fotografie i rejestrację występu.

4. Uczestnik zrywający umowę ponosi koszty logistyczne dot. jego udziału.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1. MEKMPiP w Żorach odbywać się będzie w piątek i sobotę tydzień przed niedzielą palmową.

2. Gospodarz MEKMPiP w Żorach :

- dzień pierwszy- piątek- Parafia Ewangelicko-Augsburska

 - dzień drugi sobota -parafia św. Ap. Filipa i Jakuba

3. Do udziału w Międzynarodowym Ekumenicznym Koncercie Muzyki Pokutnej i Pasyjnej

organizator zaprasza: zespoły instrumentalne, chóry amatorskie (w ramach suportu ), chóry

zawodowe- różnych wyznań chrześcijańskich (np. katolickie, prawosławne, grekokatolickie,

ewangelickie).

4. W dwudniowej edycji MEKMPiP – bierze udział min. jeden zespół zagraniczny.

5. W sobotę na zakończenie Międzynarodowych Ekumenicznych Koncertów Muzyki Pokutnej i

Pasyjnej w Żorach zostanie odprawione nabożeństwo ekumeniczne w parafii świętych apostołów

Filipa i Jakub. (z udziałem min. biskupów w/w kościołów)

 

 

Kontakt: Biuro Międzynarodowego Ekumenicznego Koncertu Muzyki Pokutnej i Pasyjnej, przy parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba ul. Garncarska16, 44-240 Żory.

....................................................................................................................................................... Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Organizacyjny MEKMPiP w Żorach:

Ewa Adamczyk-Ścibik tel. 604 185 073, e-mail: pasyjne.zory@interia.pl

strona : www.pasyjne.zory.pl

 

 

tworzenie stron webon.pl