Międzynarodowy Ekumeniczny Koncert Muzyki Pokutnej i Pasyjnej w Żorach

II edycja / 15 - 16 marca 2024

Dyrektor Organizacyjny:
Ewa Adamczyk-Ścibik

tel. +48 604 185 073

Dyrektor Artystyczny:
dr Aleksandra Maciejczyk

tel. +48 606 281 392

Kontakt

Biuro Międzynarodowego Ekumenicznego Koncertu Muzyki Pokutnej i Pasyjnej, 

przy parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba ul. Garncarska 16, 44-240 Żory. 

www.filipjakub.pl

Szczegółowych informacji udziela

Dyrektor Organizacyjny:
Ewa Adamczyk-Ścibik

Kierownik biura:
Maria Kaczmarczyk

Koordynator ds. promocji
i logistyki (media) :
Krzysztof Ścibik

e-mail: pasyjne.zory@interia.pl strona. www.pasyjne.zory.pl Zespoły zainteresowane udziałem w MEKMPiP w Żorach proszone są o kontakt:

Dyrektor Artystyczny:
dr Aleksandra Maciejczyk