Międzynarodowy Ekumeniczny Koncert Muzyki Pokutnej i Pasyjnej w Żorach

II edycja / 15 - 16 marca 2024

Dyrektor Organizacyjny:
Ewa Adamczyk-Ścibik

tel. +48 604 185 073

Dyrektor Artystyczny:
dr Aleksandra Maciejczyk

tel. +48 606 281 392

Regulamin

ORGANIZATOR ( gospodarz) MEKMPiP W ŻORACH:

– Parafia św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach

– Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach

– Ewa Adamczyk-Ścibik dyr.org. MEKMPiP w Żorach (pomysłodawca koncertu)

– Urząd Miasta Żory – współorganizator

 

CEL KONCERTU:

– pielęgnowanie muzyki religijnej w formie ekumenicznej (szczególnie liturgicznej),
– promocja miasta Żory w kraju i poza granicami,

– dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów między zespołami chóralnymi,

– promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu sakralnym,

– umiejętność rozróżniania teologicznego przesłania treści pieśni pokutnych i pasyjnych.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. MEKMPiP w Żorach odbywać się będzie w piątek i sobotę tydzień przed niedzielą palmową.

2. Gospodarze MEKMPiP w Żorach :

– dzień pierwszy – piątek – Parafia Ewangelicko-Augsburska,

– dzień drugi – sobota – Parafia św. Ap. Filipa i Jakuba.

3. Do udziału w Międzynarodowym Ekumenicznym Koncercie Muzyki Pokutnej i Pasyjnej organizator zaprasza:
– chóry amatorskie różnych wyznań chrześcijańskich (np. katolickie, prawosławne, grekokatolickie, ewangelickie), (w ramach tzw. suportu ), – zespoły instrumentalne, – chóry zawodowe.

4. W dwudniowej edycji MEKMPiP bierze udział min. jeden zespół zagraniczny.

5. W sobotę na zakończenie Międzynarodowych Ekumenicznych Koncertów Muzyki Pokutnej i Pasyjnej w Żorach zostanie odprawione nabożeństwo ekumeniczne w parafii świętych apostołów Filipa i Jakuba (z udziałem m.in. biskupów w/w kościołów).

 

WARUNKI KONCERTU:

1. Uczestnicy MEKMPiP wykonują pieśni pokutne i pasyjne (temat Wielkopostny).

2. Repertuar zatwierdza Dyrektor Artystyczny po uprzednim dostarczeniu przez zespół tekstów pieśni, a w przypadku utworów obcojęzycznych – ich tłumaczeń. Zespół podaje repertuar nie później niż 4 miesiące przed Koncertem.

3. Organizator ustala warunki umów z chórami dot. występu indywidualnie . Zespołom amatorskim, występującym jako suport, organizator zobowiązuje się opłacić koszty przejazdu oraz zapewnia drobny poczęstunek dla uczestników (pozostałe koszty we własnym zakresie).

4. Uczestnik MEKMPiP wyraża zgodę na fotografowanie, rejestrację występu, transmisję koncertu oraz umieszczenie nagrania na stronie MEKMPiP oraz Miasta Żory.

5. Uczestnik zrywający umowę ponosi koszty logistyczne dot. jego udziału.

 

Kontakt: Biuro Międzynarodowego Ekumenicznego Koncertu Muzyki Pokutnej i Pasyjnej, przy parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba ul. Garncarska16, 44-240 Żory.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Organizacyjny MEKMPiP w Żorach:

Ewa Adamczyk-Ścibik tel. 604 185 073, e-mail: pasyjne.zory@interia.pl

strona : www.pasyjne.zory.pl