Międzynarodowy Ekumeniczny Koncert Muzyki Pokutnej i Pasyjnej w Żorach

II edycja / 15 - 16 marca 2024

Dyrektor Organizacyjny:
Ewa Adamczyk-Ścibik

tel. +48 604 185 073

Dyrektor Artystyczny:
dr Aleksandra Maciejczyk

tel. +48 606 281 392

Wykonawcy

Chór "Canticum Novum" z Suszca

15 marca 2024 r., godzina 17:00,
parafia Ewangelicko-Augsuburska w Żorach, ul. Osińska 4

Chór "Oktoich" przy Cerkwi Prawosławnej z Wrocławia

15 marca 2024 r., godzina 17:00,
parafia Ewangelicko-Augsuburska w Żorach, ul. Osińska 4

Chór mieszany "Collegium Canticorum" z Czech

16 marca 2024 r., godzina 17:00,
parafia św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach, ul. Garncarska 16

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

16 marca 2024 r., godzina 17:00,
parafia św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach, ul. Garncarska 16