Międzynarodowy Ekumeniczny Koncert Muzyki Pokutnej i Pasyjnej w Żorach

II edycja / 15 - 16 marca 2024

Dyrektor Organizacyjny:
Ewa Adamczyk-Ścibik

tel. +48 604 185 073

Dyrektor Artystyczny:
dr Aleksandra Maciejczyk

tel. +48 606 281 392

Organizatorzy

Inspiracją do zorganizowania w Żorach Międzynarodowego Ekumenicznego Koncertu Muzyki Pokutnej i Pasyjnej był odbywający się wcześniej przez 15 lat w naszym mieście Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. W ramach Przegląd w żorskich kościołach występowały chóry z całej Polski, serwując sympatykom muzyki sakralnej prawdziwą artystyczną ucztę.

Widząc potrzebę zmiany formuły, a jednocześnie chcąc podnieść rangę imprezy, jej pomysłodawcy czyli Ewa Adamczyk-Ścibik oraz Krzysztof Ścibik postanowili wraz z gospodarzami ks. proboszczem Tomaszem Nowakiem (parafia pw. św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach) oraz ks. proboszczem Bartoszem Cieślarem (Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach) zainicjować Międzynarodowy Ekumeniczny Koncert Muzyki Pokutnej i Pasyjnej. Współorganizatorem wydarzenia o międzynarodowym charakterze zostało Miasto Żory, reprezentowane przez Waldemara Sochę – Prezydenta Miasta Żory oraz  Daniela Wawrzyczka – Zastępcę Prezydenta Miasta Żory.

W skład biura MEKMPiP powołano:

  • Dyrektor Organizacyjną –  Ewę Adamczyk-Ścibik,
  • Dyrektor Artystyczną – Aleksandrę Maciejczyk
  • Koordynatora ds. promocji i logistyki – Krzysztofa Ścibika
  • Kierownik biura MEKMPiP – Marię Kaczmarczyk
  • Przedstawiciela UM w Żorach – Adriana Lubszczyka 
  • oraz współpracujących przy organizacji wydarzenia: Łukasza Kojzara, Marka Maciejczyka, Grzegorza Granka i Janusza Janika

Termin koncertów ustalono na weekend poprzedzający niedzielą palmową.

 
Logo Ewangelicy w Żorach
Logo Parafia św. św. Ap. Filipa i Jakuba Żory

Kliknij by zobaczyć folder informacyjny