Międzynarodowy Ekumeniczny Koncert Muzyki Pokutnej i Pasyjnej w Żorach

II edycja / 15 - 16 marca 2024

Dyrektor Organizacyjny:
Ewa Adamczyk-Ścibik

tel. +48 604 185 073

Dyrektor Artystyczny:
dr Aleksandra Maciejczyk

tel. +48 606 281 392

Chór “Oktoich” przy Cerkwi Prawosławnej z Wrocławia​

15 marca 2024 r., godzina 17:00,
parafia Ewangelicko-Augsuburska w Żorach, ul. Osińska 4

Chór Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław „Oktoich” powstał we wrześniu 1991 roku jako zespół męski przy Parafii Prawosławnej śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu. W 1999 roku dekretem abp gen dyw. Mirona Chodakowskiego – został powołany do niesienia swej posługi w strukturach Prawosławnego Ordynariatu WP. Chór nagrał 9 płyt CD – w tym – Nominacja do nagrody Fryderyków – a także programy TV.

W ciągu 30 lat działalności zespół dał setki koncertów w Polsce i w renomowanych salach koncertowych i filharmonicznych Europy: Londynu, Brukseli, Budapesztu, Tbilisi, Kiszyniowa, Bukaresztu, Pragi, Berlina, Monachium, Moskwy, Hanoweru i katedr Francji;

Jest 4- krotnym laureatem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej w Hajnówce (I i II miejsce; 1992,1994, 2006, 2011 r. ). W roku 2004 chór został uhonorowany Ogólnopolską nagrodą im. św. Brata Alberta – za całokształt działalności kulturalno-charytatywno-ekumenicznej.

Chórzyści „Oktoichu” są odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także MON-u i Stowarzyszeń Kombatanckich medalami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Gloria Artis”, „Pro Memoria”, „Zasłużony dla Obronności Kraju” i inne.

We wrześniu 2009 roku na zamówienie Kancelarii Prezydenta RP zespół nagrał wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną SOW płytę CD pt. „Bo wolność Krzyżami się mierzy” o tematyce patriotyczno-wojskowej.

W 2011 roku chór został uhonorowany nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego za wkład w propagowanie kultury Kościoła Prawosławnego.

W roku 2012 chór nagrał z multiinstrumentalistą Józefem Skrzekiem płytę CD pt. „Kazania Świętokrzyskie – spektakl słowno-muzyczny”; współpracował także z Zespołem GolecUorkiestra, w zakresie nagrań CD i koncertów oraz programów TV.

W 2014 r. ukazała się płyta CD „Panichida Grunwaldzka – Nabożeństwo żałobne za poległe rycerstwo i wojów”, który to utwór chór wykonuje w XV-wiecznej polszczyźnie.

Od roku 2018 chór organizuje listopadowe koncerty patriotyczne w ramach programu „Historia Pamięć Tożsamość”.

W roku 2019 zespół uczestniczył w jubileuszu 300-lecia koronacji ikony MB Częstochowskiej, a w 2021 chór nagrał na zamówienie Klasztoru Jasnej Góry 2 Akatysty ku czci Bogurodzicy.

Od 2009 r. zespół występuje również z głosami żeńskimi.

Zespołem kieruje od początku ks. prot Grzegorz Cebulski

Dyrygent - Grzegorz Cebulski

Grzegorz Cebulski – dwukrotny laureat nagrody dyrygenckiej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (1987, 1994) i Festiwalu Kunsztu Śpiewu Diakońskiego w Moskwie. Lektor Międzynarodowego Seminarium muzykologicznego Convivium w Czechach. Członek Kapituły Polskiej Nagrody Fonograficznej „Fryderyki”. Odznaczony Orderem św. Marii Magdaleny i medalem Gloria Artis oraz Zasłużony dla Kultury Polskiej.