Międzynarodowy Ekumeniczny Koncert Muzyki Pokutnej i Pasyjnej w Żorach

II edycja / 15 - 16 marca 2024

Dyrektor Organizacyjny:
Ewa Adamczyk-Ścibik

tel. +48 604 185 073

Dyrektor Artystyczny:
dr Aleksandra Maciejczyk

tel. +48 606 281 392

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach​

16 marca 2024 r., godzina 17:00,
parafia św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach, ul. Garncarska 16

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach powstał w 2006 r. Zespół reprezentuje Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, dyrygentem jest Michał Brożek, Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Chór tworzą studenci, absolwenci, pracownicy uczelni oraz osoby spoza uczelni.

Chór UE Katowice śpiewa na uroczystościach akademickich i okolicznościowych. Bierze udział w licznych projektach muzycznych i wydarzeniach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Zespół zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach i festiwalach w kraju oraz za granicą. Do największych osiągnięć zespołu w ostatnich latach należą: I miejsce w ogólnopolskim konkursie kolęd podczas 33. Tyskich Wieczorów Kolędowych (2024), I miejsce w kategorii chórów mieszanych oraz nagroda dla najlepszego dyrygenta otrzymane podczas 26. edycji Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego organizowanego przez Choral Events w Prowansji (Francja 2023), nagroda Grand prix przyznana na Festiwalu “M U S I C & SEA” w Parali (Grecja 2022), I miejsce i Złoty Dyplom na Festiwalu Chóralnym Legnica Cantat (2023),
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym XV Śląskiego Święta Pieśni Chóralnej MAGNIFICAT w Bytomiu (2022), I miejsce oraz Złoty Dyplom w kategorii chórów akademickich na XVII Międzynarodowym Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera w Bielsku Białej (2022), dwa Złote Dyplomy w kategorii muzyka sakralna oraz muzyka współczesna na V Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Cantu Gaudeamus”
w Białymstoku (2021).

Chór koncertuje zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej: na Słowacji i Litwie, we Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Francji, Czechach, Północnej Macedonii, Chinach, czy Grecji.

W repertuarze zespołu znajduje się muzyka klasyczna, sakralna, ludowa, współczesna
i rozrywkowa. Chór wykonuje także dzieła muzyki wokalno-instrumentalnej, m.in.: „Msza h-moll” Jana Sebastiana Bacha, „Missa Pro Pace” Wojciecha Kilara, czy “Stabat Mater” Karla Jenkinsa.

Zespół wydał pięć płyt.

Chór współpracuje ze znanymi artystami polskiej sceny muzycznej, biorąc udział w trasach koncertowych muzyki filmowej tj. „Tribute to Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Williams” oraz muzyki rozrywkowej „Tribute to”. W grudniu 2023 r. zespół wystąpił na wydarzeniu KATOPOLIS, otwierającym obchody otrzymania tytułu Europejskiego Miasta Nauki przez Miasto Katowice.

Chór UE Katowice jest pomysłodawcą i organizatorem Metropolitalnego Festiwalu Chóralnego, którego celem jest pielęgnowanie tradycji śpiewu chóralnego i popularyzowanie chóralistyki wśród mieszkańców regionu.

Facebook:  https://www.facebook.com/ChorUEKatowice 
Youtube: youtube.com/c/ChórUEKatowice
Instagram: choruekatowice
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@chor.uekat

Dyrygent - Michał Bożek

Michał Brożek – dyrygent, organista, kompozytor, nauczyciel muzyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tychach oraz przedmiotów teoretyczno-muzycznych oraz orkiestry w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2011 roku ukończył z wyróżnieniem studia drugiego stopnia w specjalnościach: Dyrygentura chóralna i przedmioty teoretyczno-muzyczne w klasie dyrygentury prof. dr hab. Iwony Melson oraz Edukacja muzyczna i przedmioty teoretyczno-muzyczne. W 2010 roku był uczestnikiem XIII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu. W czasie studiów, w 2008 roku, założył Chór Cantate Deo działający przy parafii Krzyża Świętego w Tychach, a w 2013 roku objął stanowisko dyrygenta Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Koncertuje w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Czechach, Słowacji, Macedonii i Chinach. Z prowadzonymi zespołami zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia, do ostatnich można zaliczyć zwycięstwo podczas XXXIII Tyskich Wieczorów Kolędowych w 2024 roku, I miejsce w kategorii chórów mieszanych oraz III miejsce w konkursie o Grand Prix dla Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podczas XXVI Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Prowansji (Francja, 2023), I miejsce i Złoty Dyplom dla Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora na Festiwalu Chóralnym „Legnica Cantat” w 2023 roku, nagrodę Grand Prix dla Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podczas X-Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Music and sea” w Paralii w Grecji we wrześniu 2022 roku, a także Złoty dyplom i pierwsze miejsce w kategorii chórów akademickich, nagrodę specjalną za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym na XVII Międzynarodowym Festiwalu Chórów “Gaude Cantem” w Bielsku-Białej w październiku 2022. Wielokrotnie otrzymał nagrodę specjalną dla najlepszego dyrygenta konkursów chóralnych – np. w roku 2023 podczas Festiwalu Chóralnego „Legnica Cantat”, czy XXVI Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Prowansji. Od 2018 roku jest dyrektorem artystycznym Metropolitalnego Festiwalu Chóralnego. Z sukcesem prowadził wiele koncertów wokalno-instrumentalnych, jak np. Magnificat J. Rutter’a, Requiem G. Faure’go,  Wielką Mszę h-moll J.S.Bacha, dzieło W. Kilara Missa pro Pace, czy Stabat Mater K. Jenkinsa. Zostaje zapraszany do udziału w festiwalach i konkursach jako juror. W 2024 roku będzie brał czynny udział w ocenianiu występów konkursowych podczas XXVII Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Prowansji. Dokonał 4 nagrań płytowych: Requiem Gabriela Faurego (2014), płyty kolędowe nagrane z Chórem „Cantate Deo” (2015) i z Chórem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2016), a także płytę Caelesti lumine na której zawarte są pieśni sakralne w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2021).